esquina superior izquierda esquina superior derecha
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha

 

Casal Jove

Regidoria de juventut

Joventut

Crear des dels ajuntaments una regidoria de joventut, significa elaborar polítiques pensades per als joves, assignant pressupostos, creant infraestructures i dotant de contingut els projectes. No cal oblidar que els ajuntaments són l'administració que pot i ha de donar una resposta més immediata a les demandes dels seus joves, per ser l'administració més propera a la ciutadania i també la més coneguda.

Els destinataris de les accions són un col·lectiu o grup social diferenciat d'altres grups socials i amb característiques definides, es tracta doncs d'una fase de transició de la infantesa a l'adultesa, que sol estar compresa entre els 14 i els 30 anys d'una persona.

El que es pretén des de la regidoria de joventut, és facilitar l'adquisició de capacitats i drets associats a la vida adulta, procés que es recolzarà en l'aprenentatge i la internalització de normes culturals.

Per a això, múltiples són les tècniques utilitzades per a la consecució de les nostres finalitats, entre elles podem enumerar les principals:

  • Difusió de "Bones Pràctiques" i "Valors".
  • Informació, orientació, assessorament i seguiment.
  • Participación activa y crítica en la sociedad.
  • Formació.
  • Foment del desenvolupament personal.
  • Creació d'espais propis d'expressió.
Les àrees d'acció també són diverses i abasten: programes europeus per a la joventut, emancipació (ocupació i habitatge), qualitat de vida, convivència i diversitat, oci i temps lliure, informació i formació, participació, associacionisme i voluntariat.
 
  • CARNET MUNICIPAL A L'ALUMNAT - CURS 2018-2019
Accés | Avís legal | Protecció de dades | Accesibilitat
icono ministerio de industria, turismo y comercio icono ministerio de administraciones públicas icono ministerio de industria, turismo y comercio