esquina superior izquierda esquina superior derecha
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha
Menu

Política general de protecció de dades 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, li informem de que les seues dades personals seran incorporades als nostres fitxers, podent ser cedides als organismes públics que legalment corresponga. Les seues dades seran empleades als efectes de contacte amb l’interessat, així com per al desenvolupament de la funció pública i serveis municipals corresponents a aquesta Administració, podent ser cedits als organismes públics que legalment corresponga.

Malgrat això, aquest Ajuntament garanteix al titular de les dades la revocació del seu consentiment per al tractament de les seues dades, així com l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que li concerneixen, devent, per a això, dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la direcció següent: El Pla, 1. 12200. Onda.

La persona titular de les dades resulta informada i consent en la comunicació i tractament de les seues dades personals davall les degudes condicions de seguretat i secret professional, pel període que siga necessari per a la finalitat per a la qual són demanades, tractades i cedides.

Principis generales

Legalitat
Els serveis que s'oferixen en la Xarxa estan sotmesos a la legalitat vigent. L'Ajuntament d'Onda es compromet a no acceptar ni estimular pràctiques il·legals o contràries a la moral.

Honestitat
Les informacions contingudes en la pàgina web: www.onda.es estaran redactades d'una manera transparent, comprensible i raonable. 

Responsabilitat
L'Ajuntament d'Onda assumeix la responsabilitat de la informació que posa a la disposició dels usuaris.

Confidencialitat
Per norma legal, tots els subjectes que actuen a través d'Internet han de ser identificables, però en la seva activitat en la pàgina www.onda.es tenen dret a preservar l'anonimat.

Protecció de la dignitat humana
El respecte a la dignitat humana implica tutelar la vida, impedint qualsevol classe de discriminació social, religiosa, ètnica, cultural, política, sexual o per discapacitat física o psíquica.

Protecció dels menors
La protecció dels menors suposa rebutjar la seva utilització, especialment amb objectius sexuals, i mantenir una actitud de cautela en la difusió de continguts potencialment nocius per a la infància.

Protecció de l'ordre públic
D'acord amb el respecte a les lleis que regulen l'ordre públic, Aquesta pàgina no serà vehicle de missatges que incitin a l'ús de la violència o a la participació en activitats delictives.

Protecció de la vida privada
El respecte als drets i llibertats fonamentals obliga a tutelar la vida privada, les dades personals i el secret de les comunicacions.

Protecció del consumidor en el marc del comerç electrònic
En les activitats que no siguin pròpies de l'activitat jurisdiccional es respectaran els principis de transparència i accessibilitat, sotmetent-se a les normatives de protecció del consumidor.

Dret de propietat intel·lectual i industrial
www.onda.es expressa la seva voluntat de tutelar el dret dels autors a les seves creacions intel·lectuals i industrials, d'acord amb la normativa vigent.

Enllaços a altres webs:
www.onda.es revisa regularment el contingut i l'actualitat dels enllaços que aquesta part redirigeix. Si bé, analitza dit contingut, no es fa responsable dels mateixos. Tampoc es fa responsable de les dades que d'aquestes pàgines poden obtenir les persones que les visiten.

 

Accés | Avís legal | Protecció de dades | Accesibilitat
icono ministerio de industria, turismo y comercio icono ministerio de administraciones públicas icono ministerio de industria, turismo y comercio