esquina superior izquierda esquina superior derecha
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha
Menu

Registre municipal del Casals

Acostant-se la celebració de la pròxima Fira d'Onda 2017, es recorda als membres de les penyes que d'acord amb l'Ordenança de Convivència Ciutadana, tots els casals han d'estar inscrits en el Registre Municipal de Casals, així mateix, s'ha de comunicar a l'Ajuntament la modificació de qualsevol de les següents dades referits al casal:

1. Nom del casal.

2. Representant.

3. Relació d'usuaris.

4. Direcció.

5. Aforament.

Igualment, la targeta expedida per l'Ajuntament, identificativa del casal, haurà d'estar exposada en el local en lloc fàcilment visible i que els tècnics municipals podran comprovar, en qualsevol moment, que es complixen les següents mesures de seguretat:

  1. Los locals no han de contindre materials altament inflamables.
  2. Su aforament màxim serà d'una persona per metre quadrat.
  3. Las portes i eixides hauran de mantindre's lliures de qualsevol obstacle.
  4. El local haurà de reunir les condicions mínimes de seguretat i higiene en relació amb l'activitat a desenrotllar, i com a mínim disposarà d'una estructura estable, de neteja, aigua potable i electricitat pròpia.

 

Documentació

 

Accés | Avís legal | Protecció de dades | Accesibilitat
icono ministerio de industria, turismo y comercio icono ministerio de administraciones públicas icono ministerio de industria, turismo y comercio