esquina superior izquierda esquina superior derecha
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha

Perfil del contractant 

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives. 

Les persones interessades a participar o conéixer l'activitat contractual municipal trobaran en el perfil del contractant els plecs de clàusules administratives particulars i les de prescripcions tècniques, i informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació. 

 

 

  1. Licitacions ( anteriors al 9 de març de 2018)
  2. Adjudicacions definitives
  3. Devolucions de fiança
  4. Contractes menors
  5. Portal proveïdor

Documentació Jornada per a contratistes

Informació per als usuaris

 

Execució de sentència

Expedient Objecte Estat Pliecs  Observacions
453/2013/16 Mantenimiento   Jardines AdjudicadoANULACIÓN DE ACTOS Y RETROACCIÓN DE ACTUACIONES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA 645/2017 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, DECLARADA FIRME, DICTADA EN P. ORDINARIO 00673-2014. INTERPUESTO POR PROJARDÍN OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

 

Accés | Avís legal | Protecció de dades | Accesibilitat
icono ministerio de industria, turismo y comercio icono ministerio de administraciones públicas icono ministerio de industria, turismo y comercio